top of page

OM SEKTIONEN

Sektionen för Idrottsfysiologi bildades 5 maj 2021.

Vid årsmötet i maj 2022 antogs sektionens stadgar samt verksamhetsplan för 2022-2023.

Kontakt: idrottsfysiologisektionen@gmail.com

photo-1523394643039-a2770cf4a2a0.jfif

VERKSAMHETSPLAN 2022-2023

1) Kontinuerliga insatser för att utveckla sektionens varumärke och attraktionskraft
Målet är att uppnå ett högre antal medlemmar i sektionen samt att medlemmarna ska uppleva mervärden av medlemskapet, genom aktiviteter som föreläsningar via t.ex. web, fysiska seminarier, kurser (såsom) Vålådalsdagarna och podcasts. Sektionen ska arbeta med marknadsföringsaktiviteter via hemsidan, sociala medier och vara delaktig i debatt relaterat till ämnesområdet. Målet är vidare att årligen utnämna 1-2 hedersmedlemmar till sektionen, dela ut ett pris till en junior respektive senior forskare som sektionen även uppmärksammar via exempelvis web och i artikel i Idrottsmedicin. På sikt ska sektionen även arbeta för inrättandet av ett stipendium till en begåvad magister/mastersstudent som genom stipendiet ges chansen till 1-2 månaders fördjupningsstudier i en forskargrupp med fokus på idrottsfysiologisk forskning. Målet är hålla två webbaserade föreläsningstillfällen per kalenderår samt att inbjuda till två tillfällen för att moderera projekt i samverskansstund.


2) Främja konkurrenskraften på arbetsmarknaden för individer med högskoleexamen inom idrottsfysiologiska och närliggande ämnesområden, relaterade till hälsa och prestation.
Verka för införandet av en certifiering för vardera idrottsfysiologer, hälsopedagoger och tränare. Målet är att certifieringen ska ge en kvalitetsstämpel och denne tillhandahålles av sektionen för idrottsfysiologi. För att erhålla en sådan certifiering krävs minst kandidatexamen från högskolan inom ämnesområdet samt godkänd examination från 2-3 kurser inom SFAIMs/sektionens kursprogram. Målet under verksamhetsåret 2022-2023 är att beskriva vad som krävs för att uppnå certifikat som idrottsfysiolog, hälsopedagog respektive tränare för att under år 2023-2024 erbjuda möjligheten till certifiering. Målet är vidare att under år kommande verksamhetsår starta upp första utbildningarna som kan bidra till denna certifiering.


3) Samverka med organisationer som främjar idrott
Under år 2022-2023 initiera samarbete med olika organisationer såsom nationella idrottsförbund, RF, SOK, Generation Pep, Hjärt-Lungfonden, Cancerfonden och Kommittén för främjande av ökad fysisk aktivitet - Regeringen.se, samt även politiker, företag och andra hälsoorganisationer i syfte att sprida sektionens idrottsfysiologisk kompetens. Det långsiktiga målet är att bidra till satsningar för hälsan i samhället där fysisk aktivitet och idrott är centralt, inte minst för barn och unga. Därtill att se till att rätt kompetens får ta plats i det promotiva och preventiva arbetet.


4) Genom sektionen bidra i övrigt till SFAIMs verksamhet
Målet är att sektionen ska bidra till aktiviteter under det årliga Vårmötet, artiklar i tidskriften Idrottsmedicin och i övrigt främja SFAIMs verksamhet.

5) Insatser för intäkter
Målet ör att genomföra insatser för att öka intäkterna till sektionen där det långsiktiga målet är att anställa en person som arbetar i sektionens verksamhet och utveckling. Detta kan ske genom fundraising, intäkter från Vålådalsdagarna och andra utbildningar, certifieringsavgifter och via sponsorsintäkter.

STYRELSEN

Michael Svensson.webp

Ordförande

Lektor, Umeå Universitet

ElinEkblomBak_narbild.jpg

Vice ordförande

Docent, Gymnastik- och idrottshögskolan

fia-1.jpg

Sekreterare, Ledamot

Idrottsfysiolog, Leg. Sjukgymnast, Winternet

Jessica norrbom_edited_edited.jpg

Ledamot

Adjunkt, Karolinska Institutet

Andreas Kårström.jpg

Ledamot

Doktorand, Mittuniversitetet

peter e ny.jpg

Ledamot

Adjunkt, Örebro Universitet

TL porträtt2.png

Ledamot

Docent, Karolinska Institutet

Katarina_Steding_Ehrenborg_4_webb.jpg

Ledamot

Lektor, Lunds Universitet

mathias-wernbom_MG_0914.jpg

Ledamot

PhD, Göteborgs universitet

bottom of page