top of page
Presenting an Award_edited_edited.jpg

HEDERSMEDLEMMAR

Hedersmedlemmar: Medlemskap

Varje år föreslår styrelsen för sektionen för idrottsfysiologi en ny hedersmedlem till sektionen, vilken utses av medlemmarna vid årsmötet.


Nominerad till hedersmedlem kan en person "vars insatser varit av utomordentlig betydelse för ämnesområdet idrottsfysiologi i Sverige". Vartannat år utses en praktiker, och vartannat år en forskare. Första året 2022 utsågs dock två hedersmedlemmar, en forskare och en praktiker. År 2023 kommer en forskare utses.

Den som utses till hedersmedlem håller en hedersföreläsning på självvalt tema inom området för hens gärningar, samt erhåller en numrerad, inramad utmärkelse med motivation till utnämningen.

BjornEkblom_narbild_edited.jpg

#1 BJÖRN EKBLOM

Idrottsfysiolog, professor emeritus, Gymnastik- och idrottshögskolan, Stockholm

Motivering till utnämnande

För hans insatser som forskare under drygt sex decennier inom det idrottsfysiologiska ämnesområdet och hans stora betydelse för utbildning och kunskapsutveckling i ämnesområdet i Sverige och internationellt.

Beskrivning av gärning

Björn har under drygt sex decennier bidragit till idrottsfysiologisk forskning och utbildning inom cirkulationsfysiologi och muskulaturens metabola samt molekylära anpassning till träning, både relaterat till hälsa och prestation. Redan tidigt 60-tal publicerades Björns första vetenskapliga artiklar i ämnesområdet. 1964-1965 genomförde Björn studier på konditionsstatus och verkningsgraden vid cykelarbete hos befolkning på Påskön. Björn genomförde även tidiga studier på effekter av hypotermi, att hjärtat ”orkar” arbeta över 170 slag/min och genomförde kartläggning av elitidrottares kardiovaskulära funktioner. Under 70-80 talet studerade Björn arbetsfysiologiska effekter av förändringar i blodvolym och Hb (bl.a. genom klassisk bloddoping och EPO) och järnstatus. Även metabola effekter av betablockad studerades på arbetskapacitet och metabolismen. Björn tillsammans med andra svenska kollegor var pionjärer inom internationell muskelforskning genom att tidigt tillämpa muskel-biopsitagning, vilket bidrog till att Sverige var ledande inom det idrottsfysiologiska forskningsområdet under 60–80-talet. Björn har inspirerat och ödmjukt delat med sig av sin djupa kunskap, stöttat, inspirerat och utbildat ett stort antal studenter och doktorander genom åren. Björns insatser i ämnesområdet har genererat stora effekter på ämnesområdets spridning i Sverige och utomlands.

Hedersmedlemmar: Om
Nils.png

#2 NILS HOLMDAHL

(Fys)tränare och idrottsfysiolog på fältet, Rikkentorp

Motivering till utnämnande

För hans banbrytande insatser som fystränare i Sverige, hans systematiskt användande av aktuell idrottsvetenskapligforskning för att förfina sitt träningssystem och hans pionjärarbete med idrottsteknologi för att kontinuerligt mäta och monitorera sina aktiva.

Beskrivning av gärning

Nils startade sin tränarkarriär inom friidrotten och blev specialinstruktörs i Friidrott i början av 1970-talet under den internationellt erkände instruktören Gustaf ´Gusti´ Laurell. Under 80 och 90-talet fortsatte han sedan att studera och fördjupa sig under den legendariskt tränaren/forskaren Yuri Verkhoshanskys, fadern till om Plyometrisk träning och ”Shock träning”. Han kom sedan att under applicerar under mer än 40 års tid, framgångsrik applicerade Verkhoshanskys vetenskapliga träningsmetodik på oräkneliga elitidrottare inom ett dussin antal idrotter. Som exempel kan nämnas att Nils varit landslagstränare i Vollyboll, Basket, Handboll och Friidrott. Dessutom har han varit fystränare i Örebro Hockey, KIF Örebro fotboll och inte minst Örebro Volleyboll damer som under hans tid tog 10 SM guld.  Nils var även pionjär i användandet av idrottsvetenskaplig mätutrustning för att kontinuerligt kunna mäta effektutveckling, kontakttider under träning och därmed omedelbar kunna ge objektiv feedback till sina aktiva

Hedersmedlemmar: Om

Ta nedan del av Nils praktiska övningar

som Nils och hand adept Kristin förevisade på workshopen den 25 januari 2023. Det centrala budskapet från Nils i alla övningar är att anpassa belastningen (inte för tung stång/medicinboll/antal vikter) så att hastigheten i utförandet kan prioriteras;

- Level 1 övning utan vikter

- Level 1 övning med vikter

- Hoppsasteg med stång plus rush
- Multibana
- Bålstyrka
- Bålstyrka med medicinboll
- Gungknäböj
- Dans med viktskiva
- Tarasovs dans med skivstång
- Hopp med häckar del 1
- Hopp med häckar del 2

Hedersmedlemmar: Text
bottom of page