VÄLKOMMEN MEDLEM I
SEKTIONEN FÖR IDROTTSFYSIOLOGI

På medlemssidorna hittar du unik information samt möjlighet till samverkan för dig som medlem i
Sektionen för Idrottsfysiologi inom SFAIM.

Här finns möjlighet att själv lägga in en diskussionstråd för att söka kunskap, samverkan eller diskussion med andra medlemmar.

Här hittar du samtliga protokoll från sektionens styrelsemöten.