SEKTIONEN FÖR IDROTTSFYSIOLOGI

inom Svensk Förening för Fysisk Aktivitet och Idrottsmedicin

photo-1476480862126-209bfaa8edc8.jfif
 

HEDERSMEDLEMMAR 2022!

På årsmötet den 19 maj 2022 utsågs sektionens första hedersmedlemmar; Björn Ekblom och Nils Holmdahl.
I höst kommer dom att hålla varsin hedersförläsning inom valfritt tema inom deras område. Datum och plats för detta kommer annonseras senare.

Läs mer här!

 

ÅRSMÖTE 2022

Sektionens årsmöte hölls den 19 maj 2022 i samband med SFAIMs vårmöte på GIH.

Bland annat så;

- Antogs sektionens verksamhetsplan och justerade stadgar.

- Omvaldes styrelsen och valberedningen, samt så invaldes två nya styrelsemedlemmar.

- Utsågs sektionens första hedersmedlemmar.

Läs det justerade protokollet från årsmötet här!