top of page

SEKTIONEN FÖR IDROTTSFYSIOLOGI

inom Svensk Förening för Fysisk Aktivitet och Idrottsmedicin

photo-1476480862126-209bfaa8edc8.jfif
Hem: Välkommen

AKTIVITETER

Hem: Text
Vålådalsdagarna on tour 2024_Bosön.png

"Vålådalsdagarna on Tour 2024"

- anmäl dig nu!

Varje år vecka 6 arrangeras "Vålådalsdagarna”, ett symposium med fokus på hälsa och prestation utifrån ett idrottsfysiologisk perspektiv.


År 2024 kommer "Vålådalsdagarna on Tour", samma koncept men på annan plats. 

Läs mer och anmäl dig på www.valadalsdagarna.com

Hem: Text
Hem: Text

Lunchseminarium

Sektionen för Idrottsfysiologi anordnar regelbundna lunchseminarium som är öppna för alla - välkommen att lyssna in! Dessa, samt andra inspelade föreläsningar arrangerade i sektionens regi, finns tillgängliga för medlemmar på medlemssidorna. Läs här hur du blir medlem i sektionen!

Kommande under hösten 2023

Tisdag 12 december 2023, kl 12.00-12.45

- Mathias Wernbom ”Överträning vid styrketräning från ett muskelperspektiv”
Lyssna in på Zoom (https://gih-se.zoom.us/j/63575826929)

Mathias är forskare vid Göteborgs Universitet och forskar främst om musklers anpassningar och återhämtning efter olika typer av styrketräning. En relativt ny typ av styrketräning som Mathias och hans medarbetare har studerat närmare är träning på lätta vikter med blodflödesrestriktion (BFR-träning, även kallad ocklusionsträning). I lunchföreläsningen kommer Mathias berätta om vad han och kollegorna funnit i sin forskning, samt belysa vad man vet och inte vet om detta idag.  

Genomförda

- Martina Höök ”Kunskap och kommunikation – nyckelfaktorer för en hållbar idrottskarriär”
14 November 2023


Martina är doktorand på Mittuniversitetet och Svenska skidförbundet, med fina meriter som längdåkare, skidskytt och framförallt ultraidrottare, samt som f.d. längdlandslagstränare. I lunchföreläsningen kommer hon göra ett övergripande svep baserat på den egen erfarenhet och forskning, men också kring vad som gjorts i de senaste studierna hos vart involverad i.

- Jimmy Falk ”Åldrandets balansgång - hur vår förmåga att hålla balansen förändras”

11 oktober 2023

Jimmy är Doktorand i fysioterapi vid Luleå Tekniska Universitet. I hans forskning undersöker han olika aspekter av balansen hos äldre personer i rörelselabbet "Human Health and Performance Lab - Movement Science". Vid föreläsningen kommer Jimmy beskriva de olika funktioner som är nödvändiga för balansen, vilken effekt åldrande har på dessa funktioner och vilka åtgärder man kan vidta för att bibehålla en god balans vid högre ålder.

- Marcus Moberg ”The Ultimate Proof of Human Capacity!?”

19 September 2023

Marcus är docent i Idrottsvetenskap på GIH och var med som vetenskaplig expert och gjorde mätningar på deltagarna i ultraswimrun-loppet One Water Race (https://onewaterrace.com/) som gick av stapeln i augusti 2023, där deltagarna ska simma och springa 250 km på mindre än 72 timmar. Dessutom genom att själva navigera, och med begränsad sömn och under påverkan av kyla och väder. Utmanar loppet gränsen för vad människan klarar av?
Se Marcus i SVTs morgonstudio tillsammans med en av deltagarna: https://lnkd.in/dkbqvvQB

- Katarina Ehrenborg ”Idrottshjärtat - var går gränsen för friskt?”

31 Maj 2023

- Daniel Berglind ”Öka fysisk aktivitet på samhällsnivå: Hur gör vi det?

19 April 2023

- Mikael Flockhart "Mitokondriella och metabola perspektiv på intensifierad träning"

17 mars 2023

- Mirko Mandic´ "Intensiva intervaller - effektivitet, underliggande fysiologi och implementering"

Torsdag 16 februari 2023

- Tommy Lundberg "Muskelstärkande rekommendationer för hälsa och prestation"

17 januari 2023

- Marcel Ballin ”Påverkbara riskfaktorer för hjärt-kärlsjukdom - överskattar vi betydelsen av god kondition?”

15 december 2022

- Elin Ekblom Bak "Kondition och Fysisk aktivitet i arbetslivet - Är all fysisk aktivitet bra?"

27 oktober 2022

Hem: Text

Hedersmedlem 2023 utsedd! 

Vid årsmötet i juni 2023 utsågs sektionens hedersmedlem #3
- professor Eva Jansson!

Motiveringen löd:

För sina betydande insatser som forskare och lärare inom det idrottsfysiologiska ämnesområdet under 50 år, hennes stora betydelse inom området fysisk aktivitet för folkhälsa och pionjärarbete för utveckling av fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling (FYSS)! 

Som hedersmedlem håller man en föreläsning eller en workshop på valfritt tema inom sitt område. Detta kommer ske under hösten 2023 - datum/tid/plats för Evas hedersföreläsning annonseras till hösten.

GRATTIS Eva och mycket välförtjänt!

Läs motivering för utnämning samt beskrivning av gärning för samtliga hedersmedlemmar här.

Eva-Jansson.png
Hem: Text

Hedersmedlemmar 2022

Vid årsmötet i maj 2022 utsågs sektionens första hedersmedlemmar;

Björn Ekblom och Nils Holmdahl.

Läs motivering för utnämningarna samt en kort biografi för Björn och Nils här.

Som hedersmedlem håller man en föreläsning eller en workshop på valfritt tema inom sitt område. Detta skedde enligt nedan:


- Måndag 5 december höll Björn Ekblom ett idrottsfysiologiskt samtal med sina två fd doktorander Michael Svensson och Christer Malm i Aula Biologica på Umeå Universitet, med nedslag i hans långa och framgångsrika forskningsgärning.

Se samtalet i efterhand här.

- Onsdag 25 januari 2023 på GIH höll Nils Holmdahl en föreläsning samt hade en efterföljande workshop med exempel på övningar, vilka baserades på hans långa erfarenhet som fystränare.

Se föreläsningen samt ta del av övningar från workshopen här.

BLI MEDLEM I SEKTIONEN

Hem: Text

Som medlem får du:
- Tillträde till medlemssidan på vår hemsida, med tillgång till bland annat
* inspelade föreläsningar kring inom området idrottsfysiologi
* slutet diskussionsforum kring allt inom idrottsfysiologi.

- Fördelaktigt anmälningspris för deltagande vid "Vålådalsdagarna".

- Utskick med nyheter vad som händer i sektionen.

- Inbjudan till föreläsningar och seminarier som arrangeras av sektionen.

- Och möjlighet att samverka och diskutera med ledande forskare och praktiker inom området idrottsfysiologi vid våra olika aktiviteter eller i diskussionsforumet. 

Läs mer hur du blir medlem i sektionen här!

Hem: Text

ÅRSMÖTEN

Hem: Text

Årsmöte 7 Juni 2023

Den 7 Juni 2023 hölls sektionens årsmöte i lokal i Biomedicum på KI.

Protokoll från årsmötet finns här.

Hem: Text

Årsmöte 19 maj 2022

Sektionens årsmöte hölls den 19 maj 2022 i samband med SFAIMs vårmöte på GIH.

Bland annat så;

- Antogs sektionens verksamhetsplan och justerade stadgar.

- Omvaldes styrelsen och valberedningen, samt så invaldes två nya styrelsemedlemmar.

- Utsågs sektionens första hedersmedlemmar.

Läs det justerade protokollet från årsmötet här!

Hem: Text
bottom of page