SEKTIONEN FÖR IDROTTSFYSIOLOGI

inom Svensk Förening för Fysisk Aktivitet och Idrottsmedicin

photo-1476480862126-209bfaa8edc8.jfif
 

HÖSTNYHETER I SEKTIONEN

Lunchseminarium 15 december

Sektionen för Idrottsfysiologi, SFAIM, bjuder in till lunchföreläsning den 15/12 kl 12.00-12.45 med Marcel Ballin på temat ”Påverkbara riskfaktorer för hjärt-kärlsjukdom - överskattar vi betydelsen av god kondition?” 30 min föreläsning + 15 min öppet för frågor/diskussion.

Föreläsningen sker via Zoom: https://umu.zoom.us/j/65148243431


Marcel har magisterexamen i idrottsmedicin och är doktorand vid Institutionen för Samhällsmedicin och Rehabilitering, Umeå universitet.

Marcels publicerade artiklar: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Marcel+Ballin+&sort=date&size=20


Välkommen att klicka in på lunchföreläsningen!

Föreläsningar och workshop av Hedersmedlemmarna i sektionen - missa inte!
Vid årsmötet i maj 2022 utsågs sektionens första hedersmedlemmar; Björn Ekblom och Nils Holmdahl. Som hedersmedlem håller man en föreläsning eller en workshop på valfritt tema inom sitt område. Detta sker enligt nedan:


- Måndag 5 december höll Björn Ekblom ett idrottsfysiologiskt samtal med sina två fd doktorander Michael Svensson och Christer Malm i Aula Biologica på Umeå Universitet, med nedslag i hans långa och framgångsrika forskningsgärning. Ta del av samtalet här inom kort. 

- Onsdag 25 januari 2023 kl 13.00-15.00 på GIH.
Nils Holmdahl håller en föreläsning samt har en efterföljande workshop som baseras på hans långa erfarenhet som fystränare i Sverige.

Vålåldalsdagarna 2023
Den 7-9 februari 2023 arrangerar vi återigen ”Vålådalsdagarna”, ett symposium med fokus på hälsa och prestation utifrån ett idrottsfysiologisk perspektiv.


I Vålådalens härliga fjällmiljö träffar du några av de främsta forskarna och praktikerna för tre fulla dagar med föreläsningar och diskussioner – och självklart tid för egen aktivitet! Läs mer och anmäl dig på www.valadalsdagarna.com

 

BLI MEDLEM I SEKTIONEN FÖR IDROTTSFYSIOLOGI!

Som medlem får du:
- Tillträde till medlemssidan på vår hemsida, med bland annat slutet diskussionsforum kring allt inom idrottsfysiologi.

- Fördelaktigt anmälningspris för deltagande vid "Vålådalsdagarna 2023" 7-9 februari.

- Utskick med nyheter vad som händer i sektionen.

- Inbjudan till föreläsningar och seminarier som arrangeras av sektionen.

- Och möjlighet att samverka och diskutera med ledande forskare och praktiker inom området idrottsfysiologi vid våra olika aktiviteter eller i diskussionsforumet. 

Läs mer hur du blir medlem i sektionen här!

 

HEDERSMEDLEMMAR 2022!

På årsmötet den 19 maj 2022 utsågs sektionens första hedersmedlemmar; Björn Ekblom och Nils Holmdahl.
I höst kommer dom att hålla varsin hedersförläsning inom valfritt tema inom deras område. Datum och plats för detta kommer annonseras senare.

Läs mer här!

 

ÅRSMÖTE 2022

Sektionens årsmöte hölls den 19 maj 2022 i samband med SFAIMs vårmöte på GIH.

Bland annat så;

- Antogs sektionens verksamhetsplan och justerade stadgar.

- Omvaldes styrelsen och valberedningen, samt så invaldes två nya styrelsemedlemmar.

- Utsågs sektionens första hedersmedlemmar.

Läs det justerade protokollet från årsmötet här!