top of page

SEKTIONEN FÖR IDROTTSFYSIOLOGI

inom Svensk Förening för Fysisk Aktivitet och Idrottsmedicin

photo-1476480862126-209bfaa8edc8.jfif
Hem: Välkommen

AKTIVITETER

Hem: Text

Lunchseminarium

Sektionen för Idrottsfysiologi anordnar regelbundna lunchseminarium som är öppna för alla - välkommen att lyssna in! Dessa, samt andra inspelade föreläsningar arrangerade i sektionens regi, finns tillgängliga för medlemmar på medlemssidorna. Läs här hur du blir medlem i sektionen!

Kommande

- Katarina Ehrenborg - Onsdag 31 Maj 2023, kl 12.00-12.45

”Idrottshjärtat - var går gränsen för friskt?”

Zoom: https://gih-se.zoom.us/j/66606925002

Genomförda

- Daniel Berglind - Onsdag 19 April 2023, kl 12.00-12.45

”Öka fysisk aktivitet på samhällsnivå: Hur gör vi det?”

- Mikael Flockhart - Fredag 17 mars 2023, kl 12.00-12.45

"Mitokondriella och metabola perspektiv på intensifierad träning"

- Mirko Mandic´ - Torsdag 16 februari 2023

"Intensiva intervaller - effektivitet, underliggande fysiologi och implementering"

- Tommy Lundberg - Tisdag 17 januari 2023

"Muskelstärkande rekommendationer för hälsa och prestation"

- Marcel Ballin - 15 december 2022

”Påverkbara riskfaktorer för hjärt-kärlsjukdom - överskattar vi betydelsen av god kondition?”

- Elin Ekblom Bak - 27 oktober 2022

"Kondition och Fysisk aktivitet i arbetslivet - Är all fysisk aktivitet bra?"

Hem: Text

Årsmöte 7 Juni 2023

Den 7 Juni 2023 håller sektionen årsmöte i lokal i Biomedicum
(KI, Solnavägen 9) kl 15.00-16.30.

Övergripande dagordning;

15.00 Årsmöte

15.45 Föreläsning av inbjuden föreläsare (TBA).

Fullständig dagordning publiceras här inom kort.

Välkommen att deltaga på plats eller

via zoom: https://ki-se.zoom.us/j/68383073936?from=addon


Deltagande på plats anmäls till idrottsfysiologisektionen@gmail.com

Hem: Text

Vålådalsdagarna 2023

Den 7-9 februari 2023 arrangerar vi återigen ”Vålådalsdagarna”, ett symposium med fokus på hälsa och prestation utifrån ett idrottsfysiologisk perspektiv.


I Vålådalens härliga fjällmiljö träffar du några av de främsta forskarna och praktikerna för tre fulla dagar med föreläsningar och diskussioner – och självklart tid för egen aktivitet! Läs mer och anmäl dig på www.valadalsdagarna.com

Nyhet!

Vi öppnar nu upp för digital medverkan vid Vålådalsdagarna 2023.

Läs mer och anmäl dig här!

Hem: Text

Hedersmedlemmar 2022

Vid årsmötet i maj 2022 utsågs sektionens första hedersmedlemmar;

Björn Ekblom och Nils Holmdahl.

Läs motivering för utnämningarna samt en kort biografi för Björn och Nils här.

Som hedersmedlem håller man en föreläsning eller en workshop på valfritt tema inom sitt område. Detta skedde enligt nedan:


- Måndag 5 december höll Björn Ekblom ett idrottsfysiologiskt samtal med sina två fd doktorander Michael Svensson och Christer Malm i Aula Biologica på Umeå Universitet, med nedslag i hans långa och framgångsrika forskningsgärning.

Se samtalet i efterhand här.

- Onsdag 25 januari 2023 på GIH höll Nils Holmdahl en föreläsning samt hade en efterföljande workshop med exempel på övningar, vilka baserades på hans långa erfarenhet som fystränare.

Se föreläsningen samt ta del av övningar från workshopen här.

Hem: Text

BLI MEDLEM I SEKTIONEN

Hem: Text

Som medlem får du:
- Tillträde till medlemssidan på vår hemsida, med tillgång till bland annat
* inspelade föreläsningar kring inom området idrottsfysiologi
* slutet diskussionsforum kring allt inom idrottsfysiologi.

- Fördelaktigt anmälningspris för deltagande vid "Vålådalsdagarna 2023" 7-9 februari.

- Utskick med nyheter vad som händer i sektionen.

- Inbjudan till föreläsningar och seminarier som arrangeras av sektionen.

- Och möjlighet att samverka och diskutera med ledande forskare och praktiker inom området idrottsfysiologi vid våra olika aktiviteter eller i diskussionsforumet. 

Läs mer hur du blir medlem i sektionen här!

Hem: Text

ÅRSMÖTEN

Hem: Text

Sektionens årsmöte hölls den 19 maj 2022 i samband med SFAIMs vårmöte på GIH.

Bland annat så;

- Antogs sektionens verksamhetsplan och justerade stadgar.

- Omvaldes styrelsen och valberedningen, samt så invaldes två nya styrelsemedlemmar.

- Utsågs sektionens första hedersmedlemmar.

Läs det justerade protokollet från årsmötet här!

Hem: Text
bottom of page