top of page

SEKTIONEN FÖR IDROTTSFYSIOLOGI

inom Svensk Förening för Fysisk Aktivitet och Idrottsmedicin

photo-1476480862126-209bfaa8edc8.jfif

AKTIVITETER

Hedersmedlem 2024 utsedd! 

Vid årsmötet i maj 2024 utsågs sektionens hedersmedlem #4
- Friidrottstränare Håkan Andersson!

Motivering:

Med ett starkt intresse för idrottsforskning har Håkan utvecklat och finslipat sin träningsmetodik baserat på den senaste vetenskapliga evidensen. Han har varit en föregångare när det gäller användning och utveckling av tillämpade idrottsfysiologiska tester och mätmetoder för att övervaka idrottarnas utveckling dagligen. Håkan är en innovativ och engagerad tränare som har drivit utvecklingsprojekt i samarbete med forskare från olika länder.

Som hedersmedlem håller man en föreläsning eller en workshop på valfritt tema inom sitt område. Datum/tid TBA.

GRATTIS Håkan och mycket välförtjänt!

Läs om samtliga hedersmedlemmar här.

Håkan Andersson (002).jpg

Årsmöte 23 maj 2024

Sektionens årsmöte hålls den 23 maj 2024 i samband med SFAIMs vårmöte på GIH i Danssalen på GIH kl 12.10.

Läs agendan här!

Välkommen!

Lunchseminarium

Sektionen för Idrottsfysiologi anordnar regelbundna lunchseminarium som är öppna för alla - välkommen att lyssna in! Dessa, samt andra inspelade föreläsningar arrangerade i sektionens regi, finns tillgängliga för medlemmar på medlemssidorna. Läs här hur du blir medlem i sektionen!

Kommande under hösten 2024

28 Augusti 12.00

"Intern och extern träningsbelastning i relation till träningskvalité inom uthållighetsidrotter"

Andreas Kårström

Andreas Kårström är doktorand på Mittuniversitet där han tillsammans med Svenska Skidskytteförbundet forskar på hur olika träningsmetoder och träningsmodeller belastar unga atleter under tiden på ett idrottsgymnasium ur ett multidimensionellt perspektiv.

25 September 12.00-13.30

Hedersmedlem Eva Jansson, Hedersföreläsning

Eva Jansson utsågs till hedersmedlem i sektionen 2023, och håller här en föreläsning med efterföljande diskussion på egenvalt område.

Zoom: https://gih-se.zoom.us/j/67894912128

Tisdag 22 Oktober 12.00

- TBA

 

19 November 12.00

Apostolos Theos

 

10 december 12.00

”Morfologisk och metabol anpassning till tung styrketräning och aspekter på nutrition”

- Michael Svensson

Genomförda

Andrea Tryfonos ”Exercise intolerance and physiological function in non-hospitalized post-Covid patients”

5 juni 2024

Andrea är postdoc vid avdelningen för klinisk fysiologi vid Karolinska Institutet. Många post-COVID-19-patienter upplever ihållande trötthet, smärta och kognitiva problem. Aktuella råd är att vara försiktig med fysisk aktivitet för att undvika förvärrade symtom, trots att inaktivitet riskerar att försämra hälsan på lång sikt. Men hur ligger det till, uppvisar dessa patienter förvärrade symtom efter träning? 

Open mic! - Nyhet

15 maj 2024

​Sektionen för idrottsfysiologi bjuder in till en ”open mic” där just DU har chansen att få ta ton! Det kan vara att hålla en presentation om vad du jobbar med just nu eller vad du planerar – eller att ta upp ett ämne för diskussion.

- Oscar Horwath ”Ny metod för att snabbt och enkelt kunna fibertypsbestämma enskilda muskelfibrer”

10 April 2024

Oscar är doktorand vid institutionen för fysiologi, nutrition och biomekanik på GIH i Stockholm. Forskningen inom muskelfysiologi har länge varit begränsad då det inte funnits ett enkelt sätt att avgöra huruvida en muskelfiber tillhör den snabba eller långsamma typen. Den nya metoden, som döpts till THRIFTY, förenklar både redan etablerade analyser samt möjliggör även helt nya analyser vilket kommer att driva utvecklingen av forskningsfältet framåt. I lunchföreläsningen berättar Oscar om den nya metoden, samt hur han använder metoden för att studera effekterna av åldrande.

För den intresserade finns artikeln som presenterar den nya metoden här: THRIFTY: a novel high‐throughput method for rapid fibre type identification of isolated skeletal muscle fibres - Horwath - 2022 - The Journal of Physiology - Wiley Online Library

 

 

Axel Bramell ”Anaeroba tröskelbegrepp – vilken roll har syrebrist?”

5 mars 2024

Axel är doktorand i klinisk fysiologi i Hjärt-MR gruppen vid Lunds universitet. Hans forskning inriktar sig på effekterna av träning vid hjärtsvikt. I lunchseminariet sammanfattas kritik mot syrebrist som orsak till de ökade laktatnivåerna vid den anaeroba tröskeln, samt hur olika tröskelbegrepp förhåller sig till varandra med utgångspunkt i artikeln ”The anaerobic threshold: 50+ years of controversy”. Därefter öppnas det upp för diskussion med alla deltagare.För de som vill läsa artikeln innan seminariet hittar ni den här: The anaerobic threshold: 50+ years of controversy - PubMed (nih.gov)

- Tommy Lundberg ”Idrottens könsfråga: Transpersoners inklusion i tävlingsidrott”

25 januari 2024


Tommy är docent i fysiologi vid avdelningen för klinisk fysiologi vid Karolinska Institutet. Hans forskningsområde berör träningsfysiologi och muskulära anpassningar till styrketräning. I lunchsemiunariet granskas logiken bakom den traditionella kategoriseringen av idrott baserat på kön och hur inkludering av transpersoner passar in i denna kategorisering. Strider strävan efter inkludering mot principen om rättvis idrott?

- Mathias Wernbom ”Överträning vid styrketräning från ett muskelperspektiv”
12 december 2023

Mathias är forskare vid Göteborgs Universitet och forskar främst om musklers anpassningar och återhämtning efter olika typer av styrketräning. En relativt ny typ av styrketräning som Mathias och hans medarbetare har studerat närmare är träning på lätta vikter med blodflödesrestriktion (BFR-träning, även kallad ocklusionsträning). I lunchföreläsningen kommer Mathias berätta om vad han och kollegorna funnit i sin forskning, samt belysa vad man vet och inte vet om detta idag.  

- Martina Höök ”Kunskap och kommunikation – nyckelfaktorer för en hållbar idrottskarriär”
14 November 2023

 

Martina är doktorand på Mittuniversitetet och Svenska skidförbundet, med fina meriter som längdåkare, skidskytt och framförallt ultraidrottare, samt som f.d. längdlandslagstränare. I lunchföreläsningen kommer hon göra ett övergripande svep baserat på den egen erfarenhet och forskning, men också kring vad som gjorts i de senaste studierna hos vart involverad i.

- Jimmy Falk ”Åldrandets balansgång - hur vår förmåga att hålla balansen förändras”

11 oktober 2023

Jimmy är Doktorand i fysioterapi vid Luleå Tekniska Universitet. I hans forskning undersöker han olika aspekter av balansen hos äldre personer i rörelselabbet "Human Health and Performance Lab - Movement Science". Vid föreläsningen kommer Jimmy beskriva de olika funktioner som är nödvändiga för balansen, vilken effekt åldrande har på dessa funktioner och vilka åtgärder man kan vidta för att bibehålla en god balans vid högre ålder.

- Marcus Moberg ”The Ultimate Proof of Human Capacity!?”

19 September 2023

Marcus är docent i Idrottsvetenskap på GIH och var med som vetenskaplig expert och gjorde mätningar på deltagarna i ultraswimrun-loppet One Water Race (https://onewaterrace.com/) som gick av stapeln i augusti 2023, där deltagarna ska simma och springa 250 km på mindre än 72 timmar. Dessutom genom att själva navigera, och med begränsad sömn och under påverkan av kyla och väder. Utmanar loppet gränsen för vad människan klarar av?
Se Marcus i SVTs morgonstudio tillsammans med en av deltagarna: https://lnkd.in/dkbqvvQB

- Katarina Ehrenborg ”Idrottshjärtat - var går gränsen för friskt?”

31 Maj 2023

- Daniel Berglind ”Öka fysisk aktivitet på samhällsnivå: Hur gör vi det?

19 April 2023

- Mikael Flockhart "Mitokondriella och metabola perspektiv på intensifierad träning"

17 mars 2023

- Mirko Mandic´ "Intensiva intervaller - effektivitet, underliggande fysiologi och implementering"

Torsdag 16 februari 2023

- Tommy Lundberg "Muskelstärkande rekommendationer för hälsa och prestation"

17 januari 2023

- Marcel Ballin ”Påverkbara riskfaktorer för hjärt-kärlsjukdom - överskattar vi betydelsen av god kondition?”

15 december 2022

- Elin Ekblom Bak "Kondition och Fysisk aktivitet i arbetslivet - Är all fysisk aktivitet bra?"

27 oktober 2022

Hedersmedlem 2023 utsedd! 

Vid årsmötet i juni 2023 utsågs sektionens hedersmedlem #3
- professor Eva Jansson!

Motiveringen löd:

För sina betydande insatser som forskare och lärare inom det idrottsfysiologiska ämnesområdet under 50 år, hennes stora betydelse inom området fysisk aktivitet för folkhälsa och pionjärarbete för utveckling av fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling (FYSS)! 

Som hedersmedlem håller man en föreläsning eller en workshop på valfritt tema inom sitt område. Detta kommer ske under på våren 2024 - datum/tid/plats för Evas hedersföreläsning annonseras inom kort.

GRATTIS Eva och mycket välförtjänt!

Läs motivering för utnämning samt beskrivning av gärning för samtliga hedersmedlemmar här.

Eva-Jansson.png
Skärmklipp.PNG

"Vålådalsdagarna on Tour 2024"

- Inställd!

Varje år vecka 6 arrangeras "Vålådalsdagarna”, ett symposium med fokus på hälsa och prestation utifrån ett idrottsfysiologisk perspektiv.


År 2024 skulle "Vålådalsdagarna on Tour" gått av stapeln på Bosön i Stockholm, men tyvärr måste vi ställa in.


Vi återkommer dock med "Vålådalsdagarna" 2025 uppe i Vålådalen, läs mer här om tidigare upplagor: www.valadalsdagarna.com

BLI MEDLEM I SEKTIONEN

Hedersmedlemmar 2022

Vid årsmötet i maj 2022 utsågs sektionens första hedersmedlemmar;

Björn Ekblom och Nils Holmdahl.

Läs motivering för utnämningarna samt en kort biografi för Björn och Nils här.

Som hedersmedlem håller man en föreläsning eller en workshop på valfritt tema inom sitt område. Detta skedde enligt nedan:


- Måndag 5 december höll Björn Ekblom ett idrottsfysiologiskt samtal med sina två fd doktorander Michael Svensson och Christer Malm i Aula Biologica på Umeå Universitet, med nedslag i hans långa och framgångsrika forskningsgärning.

Se samtalet i efterhand här.

- Onsdag 25 januari 2023 på GIH höll Nils Holmdahl en föreläsning samt hade en efterföljande workshop med exempel på övningar, vilka baserades på hans långa erfarenhet som fystränare.

Se föreläsningen samt ta del av övningar från workshopen här.

Som medlem får du:
- Tillträde till medlemssidan på vår hemsida, med tillgång till bland annat
* inspelade föreläsningar kring inom området idrottsfysiologi
* slutet diskussionsforum kring allt inom idrottsfysiologi.

- Fördelaktigt anmälningspris för deltagande vid "Vålådalsdagarna".

- Utskick med nyheter vad som händer i sektionen.

- Inbjudan till föreläsningar och seminarier som arrangeras av sektionen.

- Och möjlighet att samverka och diskutera med ledande forskare och praktiker inom området idrottsfysiologi vid våra olika aktiviteter eller i diskussionsforumet. 

Läs mer hur du blir medlem i sektionen här!

ÅRSMÖTEN

Årsmöte 7 Juni 2023

Den 7 Juni 2023 hölls sektionens årsmöte i lokal i Biomedicum på KI.

Protokoll från årsmötet finns här.

Årsmöte 19 maj 2022

Sektionens årsmöte hölls den 19 maj 2022 i samband med SFAIMs vårmöte på GIH.

Bland annat så;

- Antogs sektionens verksamhetsplan och justerade stadgar.

- Omvaldes styrelsen och valberedningen, samt så invaldes två nya styrelsemedlemmar.

- Utsågs sektionens första hedersmedlemmar.

Läs det justerade protokollet från årsmötet här!

bottom of page